Sözlükte "bağlam" ne demek?

1. Bir koşuktaki dörtlüklerin her biri, bent; tümcede bir sözcüğün, paragrafta bir tümcenin, metin içinde bir paragrafın yerini çevreleyen anlamını belirginleştiren, kendinden önce ve sonra gelen öğeler, bağlantılar bütünü.
2. (herhangi bir olguda) olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı, kontekst.

Bağlam kelimesinin ingilizcesi

n. context

Bağlam nedir? (Felsefe)

Bu sözcük, sözlüğün aslında bulunmamakla birlikte, sözlükte yer alan başka bir sözcüğü, «bağlanıldık» sözcüğünü biçim bakımından andırdığı, hatta kimi zaman bu iki sözcük yanlışlıkla birbiri yerine kullanılabildiği için, aralarındaki fark üzerinde durmak yerinde olacaktır.

«Bağlam» sözcüğü, günümüzde çoğu kez Fransızcadaki contexte İngilizcedeki context sözcüğünün karşılığı olarak, bir sürecin içinde yer aldığı ortamı ve o ortamdaki genel koşulları, -söz konusu nesne, süreç ya da fenomen açısından- ifade etmek için kullanılmaktadır.

«Bağlanıldık» sözcüğü ise, aşağıdaki ilgili maddede açıklandığı gibi, aynı bütünün içinde yer alan birden çok nesne ya da fenomen ya da süreç arasındaki özel bağıntıyı, ilişkiyi —bir bütünün içinde bağlanıldık durumunda bulunan öğelerden birinin değişmesi halinde, öbür öğelerin de değişime uğradığını- ifade etmektedir.

Bu durumda «bağlandı» sözcüğü, bağlanıldık halinde bulunan çeşitli öğelerin bu özelliğini dile getirmek için kullanılmaktadır. İnsan organizmasındaki (solunum, sindirim, dolaşım sistemleri gibi) çeşitli sistemlerin birbiriyle bağlandı olduğu, yani bunlardan birinin durması halinde her birinin ayrı ayrı değişikliğe uğradığı bir örnek olarak anılabilir. (TYN)

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç